Ontstaan

Kompasaktief 25-10-1994

Het heeft lang geduurd maar eindelijk komt er schot in de plannen van de Gorkumse woongroep voor senioren.Binnenkort gaat aan de Volksweerbaarheid de eerste paal de grond in voor zo'n 25 seniorenwoningen waarin de leden van Weerbaar hun intrek zullen nemen.De Gorinchemse woongroep voor senioren bestaat sinds 1990.Op initiatief van de toenmalige wethouder Mirjam Salet belegde de gemeente Gorinchem een bijeenkomst die moest uitwijzen of Gorinchem rijp was voor een seniorenwoongroep. Dat bleek zeker het geval en Weerbaar was een feit.De groep bestond al uit zo'n 25 leden die door de gemeenten werden verzocht op zoek te gaan naar een geschikte locatie.Weerbaar had hier wel oren naar en begon met het aandragen van voorstellen voor geschikte locaties en gebouwen en er werden diverse ideeën richting gemeentebestuur gezonden.Telkens stuitten deze op drempels als bestemmingsplan en dergelijke totdat Volksweerbaarheid in beeld kwam.Het schoolgebouw waar tot voor kort enkele gemeentelijke afdelingen waren gehuisvest en enkele woningen gingen tegen de vlakte om plaats te maken voor een fraai nieuwbouw complex.

Stadsblad 23-07-1996.

Burgemeester P.IJssels heeft woensdag 17 juni 1996 samen met mevr. Jeane Auwers de eerste paal geslagen voor de bouw van 36 woningen op de hoek van de Volksweerbaarheid/Vissersdijk. Jeane Auwers is lid van Woongroep Weerbaar Gorinchem die al zes jaar bezig is om de bouw gerealiseerd te krijgen en hiermee ook een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan.De gemeente Gorinchem heeft de grond beschikbaar gesteld en de stichting Bouwen en Bewaren realiseert en financiert de bouw.Woongroep Weerbaar kan opgelucht ademhalen,hoewel er nog ongetwijfeld vele obstakels genomen moeten worden.Architect is de heer van Eck, bouwer is bouwonderneming Ouwerhand. Na het slaan van de eerste paal werd er een receptie gehouden in de recreatiezaal van de Lindeborg waar toespraken werden gehouden door de heer Bikker van Bouwen en Bewaren, burgemeester IJssels, de heer van Eck en mevr. Verduijn de voorzitter van de Woongroep Weerbaar Gorinchem.